Webinar, videndeling og taskforce

Webinarer om certificeringsordningen

Bolig- og Planstyrelsen inviterede i 1. halv 2021 branchen til en række webinarer, hvor et panel af relevante fagpersoner stod klar til at besvare spørgsmål fra deltagerne.

 

Formålet med webinarerne var og er dels at formidle viden om certificeringsordningen fra Bolig- og Planstyrelsen til deltagerne på en hurtig og fleksibel måde, og dels at give Bolig- og Planstyrelsen input til problemstillinger, som branchen og kommunerne oplever i forbindelse med certificeringsordningen.

 

Webinarerne lanceres i samarbejde med den taskforce, der siden august 2020 har arbejdet med at styrke implementeringen af certificeringsordningen, og som består af repræsentanter fra branchen, KL og kommunerne.

Vi sætter stor pris på at indgå i dialog med jer om certificeringsordningen.

/Bolig- og Planstyrelsen i samarbejde med taskforcen

1. og 2. webinar: Seneste ændringer i BR18 og vejledninger inden for brand

Sidst opdateret 05/05/2021

På det første og andet webinar er der fokus på de ændringer, der er indført i bygningsreglementet på brandområdet pr. 1. januar 2021.

 

Webinaret vil derfor omhandle ændringer i følgende kapitler i BR 18 med tilhørende vejledninger:

 

Kap. 1: Administrative bestemmelser (§ 16 - § 42)

Kap. 5: Brand (§ 82 - § 158)

Kap. 27: Brandklasser (§ 490 - § 493)

Kap. 29: Dokumentation af brandforhold (§ 506 - § 522)

Kap. 32: Certificerede statikers og brandrådgivers virke (§ 531 - § 535)

Kap. 34: Certificeret brandrådgivers virke (§ 545 - § 551)

 

 

Program for 1. og 2. webinar

Afholdt tirsdag d. 2. februar 2021 kl. 15.00-16.00 og kl. 16.15-17.15

1 Kort introduktion til webinarer om certificeringsordningen
2 Kort introduktion til de seneste ændringer i BR18 og vejledninger
3 Panelet besvarer skriftlige spørgsmål fra deltagerne
4 Afrunding

 

Se eller gense 1. webinar

Se eller gense det første webinar om certificeringsordningen og de seneste ændringer i BR18 og vejledninger inden for brand.

Webinaret blev afholdt tirsdag d. 2. februar 2021 kl. 15.00-16.00

Se eller gense 2. webinar

Se eller gense det andet webinar om certificeringsordningen og de seneste ændringer i BR18 og vejledninger inden for brand.

Webinaret blev afholdt tirsdag d. 2. februar 2021 kl. 16.15-17.15

3. webinar: Seneste ændringer i BR18 og vejledninger inden for konstruktioner

Sidst opdateret 05/05/2021

På det tredje webinar er der fokus på de ændringer, der er indført i bygningsreglementet på konstruktionsområdet pr. 1. januar 2021.

 

Webinaret vil derfor omhandle ændringer i følgende kapitler i BR 18 med tilhørende vejledninger:

 

Kap. 1: Administrative bestemmelser (§ 16 - § 42)

Kap. 15: Konstruktioner (§ 340 - § 357)

Kap. 26: Konstruktionsklasser (§ 485 - § 489)

Kap. 28: Dokumentation af bærende konstruktioner (§ 494 - § 505)

Kap. 31: Bygværksprojekterende for de bærende konstruktioner (§ 529 - § 530)

Kap. 32: Certificerede statikers og brandrådgivers virke (§ 531 - § 535)

Kap. 33: Certificeret statikers virke (§ 536 - § 544)

 

Program for 3. webinar

Afholdt fredag d. 5. februar 2021 kl. 11.00-12.00

1 Kort introduktion til webinarer om certificeringsordningen
2 Kort introduktion til den certificerede statikers og brandrådgivers virke
3 Panelet besvarer skriftlige spørgsmål fra deltagerne
4 Afrunding

Se eller gense 3. webinar

Se eller gense det tredje webinar om certificeringsordningen og de seneste ændringer i BR18 og vejledninger inden for konstruktioner.

Webinaret blev afholdt fredag d. 5. februar 2021 kl. 11.00-12.00

4. webinar: Den certificerede rådgivers virke

Sidst opdateret 05/05/2021

På det fjerde webinar er der fokus på de overordnede regler for den certificeredes virke, herunder hvordan den certificerede kan indgå i projektorganisationen alt efter, om den certificerede virker som udarbejdende eller kontrollerende. Derudover vil der være en uddybning af den certificeredes mulighed for ”assistance” og ”uddelegering”.

Webinaret vil derfor omhandle de forhold, der er fælles for den certificerede statiker og brandrådgivers virke, og som er relateret til følgende kapitler i BR 18 med tilhørende vejledninger:

Kap. 1: Administrative bestemmelser (§ 16 - § 23, § 41 og § 42)
Kap. 32: Certificerede statikers og brandrådgivers virke (§ 531 - § 535)
Kap. 33: Certificeret statikers virke (§ 536 - § 544)
Kap. 34: Certificeret brandrådgivers virke (§ 545 - § 551)
 

Program for 4. webinar

Afholdt tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 15.00-16.00

1 Kort introduktion til webinarer om certificeringsordningen
2 Kort introduktion til den certificerede statikers og brandrådgivers virke
3 Panelet besvarer skriftlige spørgsmål fra deltagerne
4 Afrunding

Se eller gense 4. webinar

Se eller gense det fjerde webinar om certificeringsordningen og den certificerede rådgivers virke, herunder hvordan den certificerede kan indgå i byggeriets organisation

Webinaret blev afholdt tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 15.00-16.00

5. webinar: Indplacering i brandklasser

Sidst opdateret 05/05/2021

På det femte webinar er der fokus på indplacering i brandklasse i henhold til BR 18, kapitel 27 (§ 490 - § 493) af både nybyggeri og ombygninger. Der vil blive taget udgangspunkt i tabellerne i bilag 1. Indplacering i risikoklasser vil kun blive behandlet perifert. 

 

Program for 5. webinar

Afholdt onsdag d. 23. marts 2021 kl. 15.00-16.00

1

Kort introduktion til webinarer om certificeringsordningen

2

Kort introduktion til indplacering i brandklasser

3

Panelet besvarer skriftlige spørgsmål fra deltagerne

4

Afrunding

 


Se eller gense 5. webinar

Se eller gense det femte webinar om certificeringsordningen og indplacering i brandklasse

Webinaret blev afholdt tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 15.00-16.00

6. webinar: Indplacering i konstruktionsklasser

Sidst opdateret 05/05/2021

På det sjette webinar er der fokus på indplacering i konstruktionsklasser i henhold til BR 18, kapitel 26 (§ 485 - § 489) af både nybyggeri og ombygninger. Indplacering i konsekvensklasser vil kun blive behandlet perifert.

 

Program for 6. webinar

Afholdt onsdag d. 14. april 2021 kl. 08.30-09.30

1

Kort introduktion til webinarer om certificeringsordningen

2

Kort introduktion til indplacering i konstruktionsklasser

3

Panelet besvarer skriftlige spørgsmål fra deltagerne

4

Afrunding

 

6. webinar om certificeringsordningen

Se eller gense det sjette webinar om certificeringsordningen og indplacering i konstruktionsklasser

Webinaret blev afholdt onsdag d. 14. april 2021 kl. 08.30-09.30

7. webinar: Dokumentation og kontrol

Sidst opdateret 05/05/2021

På det syvende webinar er der fokus på krav til dokumentation for brandforhold og bærende konstruktioner, der skal foreligge ved ansøgning om byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, herunder omfang, struktur samt tilhørende kontrol.

 

Webinaret vil derfor omhandle følgende kapitler i BR 18 med tilhørende vejledninger:

 

Kap. 28: Dokumentation af bærende konstruktioner (§ 494-§ 505)

Kap. 29: Dokumentation af brandforhold (§ 506-§ 522)

Kap. 30: Kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold (§ 523-§ 528)

Bilag 3: Tabeller til kapitel 30 – Kontrol og dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold

 

 

Program for 7. webinar

Afholdt mandag d. 3. maj 2021 kl. 15.00-17.00

1 Introduktion til webinarer om certificeringsordningen
2 Præsentation af dokumentation af brandforhold
3 Præsentation af dokumentation af bærende konstruktioner
4 Præsentation af kontrol af dokumentation af bærende konstruktioner og brandforhold
5 Panelet besvarer skriftlige spørgsmål fra deltagerne
6 Afrunding

Se eller gense 7. webinar

Se eller gense det sjette webinar om certificeringsordningen med fokus på dokumentation og kontrol

Webinaret blev afholdt mandag d. 3. maj 2021 kl. 15.00-17.00

8. opsamlingswebinar om certificeringsordningen

Sidst opdateret 02/06/2021

Bolig- og Planstyrelsen (BPST) har siden februar afholdt syv webinarer om certificeringsordningen, hvor et panel af relevante fagpersoner har besvaret spørgsmål fra deltagerne.

 

På dette ottende webinar samler vi op på nogle af de spørgsmål, der blev rejst på de tidligere webinarer. Derudover kan deltagerne stille spørgsmål til certificeringsbekendtgørelsen samt de kapitler i bygningsreglementet, som vedrører certificeringsordningen.

 

Det gælder følgende kapitler i BR18 med dertilhørende vejledninger:

 

Kap. 1: Administrative bestemmelser (§§ 16-42)

Kap. 5: Brand (§§ 82-158)

Kap. 15: Konstruktioner (§§ 340-357)

Kap. 26: Konstruktionsklasser (§§ 485-489)

Kap. 27: Brandklasser (§§ 490-493)

Kap. 28: Dokumentation af bærende konstruktioner (§§ 494-505)

Kap. 29: Dokumentation af brandforhold (§§ 506-522)

Kap. 30: Kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold (§§ 523-528)

Kap. 32: Certificerede statikers og brandrådgivers virke (§§ 531-535)

Kap. 33: Certificeret statikers virke (§§ 536-544)

Kap. 34: Certificeret brandrådgivers virke (§§ 545-551)

 

 

Program for 8. opsamlingswebinar

Afholdt onsdag d. 19. maj 2021 kl. 13.00-15.00

1

Introduktion til opsamlingswebinaret

2

Præsentation af styrelsens temaside, brandogkonstruktioner.dk

3

Panelet besvarer skriftlige spørgsmål fra deltagerne

4

Afrunding

 

Se eller gense 8. webinar

Se eller gense det ottende webinar om certificeringsordningen, som er et opsamlingswebinar, der samler op på de øvrige syv webinarer

Webinaret blev afholdt onsdag d. 19. maj 2021 kl. 13.00-15.00