Certificeringsordning - Krav og vejledninger

Krav vedrørende certificeringsordningen

Sidst opdateret 08/10/2020

Bygningsreglementet 2018 (BR18) udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder i udgangspunktet skal leve op til. BR18 stiller krav om, at der for visse dele af byggeriet tilknyttes brandrådgivere og statikere, der er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, også kaldet certificeringsbekendtgørelsen.


Reglerne for certificering af statikere og brandrådgivere er reguleret i certificeringsbekendtgørelsen. Certificeringsbekendtgørelsen indeholder regler om akkrediteringsorganet, certificeringsorganerne, samt hvilke krav man skal opfylde for at blive certificeret rådgiver, f.eks. krav til personens kvalifikationer, kompetencer og erfaring.


Bekendtgørelsen indeholder også regler om certificeringsorganets kontrol med de certificerede rådgivere, der - ud over en løbende kontrol - består af en årlig kontrol og en re-certificering hvert femte år.

Relevante bekendtgørelser

Indeholder for visse byggerier krav til brug af en certificeret brandrådgiver og statiker, herunder anerkendt statiker, der kan anvendes i en overgangsperiode.

Indeholder krav til akkrediteringsorganet, certificeringsorganet samt de certificerede statikere og brandrådgivere.

Vejledninger om certificeringsordningen

Sidst opdateret 08/10/2020
Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, også kaldet certificeringsbekendtgørelsen, indeholder regler om certificeringsordningerne, herunder akkrediteringsorganet, certificeringsorganerne, samt hvilke krav man skal opfylde for at blive certificeret rådgiver.

Til certificeringsbekendtgørelsen er der udarbejdet en vejledning, som beskriver, hvordan kravene i certificeringsbekendtgørelsen kan opfyldes, hvis du ønsker at blive certificeret brandrådgiver eller statiker. I vejledningen kan du læse om den dokumentation, som kan ligge til grund for certificeringsorganernes bedømmelse af ansøgerens kvalifikationer, kompetencer og erfaring samt certificeringsorganernes bedømmelseskriterier. 

Vejledningen beskriver tillige certificeringsorganets kontrol med de certificerede, herunder også de forhold, der kan medføre bortfald af certificering.

Vejledning 

Indeholder en beskrivelse af certificeringsorganernes bedømmelsesgrundlag og -kriterier for certificering af statikere og brandrådgivere, herunder opretholdelse og bortfald af certificering.